Thursday, November 15, 2012

Batu Kesukaan Ku :)

Lebih kurang 11 tahun saya simpan. Ini bukan warna asal, sy sudah mewarnakannya hehe...

No comments:

Post a Comment